Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư trực tuyến của bạn và chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của bạn tại reviewfinder.vn.

Đây là lý do tại sao chúng tôi đưa ra các thông tin sau, nêu rõ các cách thu thập và phổ biến thông tin cho trang web này.

Lịch sử thao tác

Tương tự hầu hết các trang web tiêu chuẩn, trang web này sử dụng lịch sử thao tác, bao gồm địa chỉ giao thức Internet (địa chỉ IP), trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), các trang chuyển hướng/ thoát, loại nền tảng, lưu ngày/ giờ và số lần nhấp chuột để phân tích xu hướng, quản trị trang web, theo dõi chuyển động của người dùng trong tổng thể và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi để sử dụng tổng hợp. Các địa chỉ IP, v.v... không được liên kết với thông tin nhận dạng cá nhân.

Web Cookie và Beacon

Web Cookie (còn được gọi là cookie HTTP, hoặc cookie) là các gói thông tin được gửi đến trình duyệt web bởi máy chủ, sau đó được trình duyệt gửi lại y hệt mỗi khi truy cập vào máy chủ đó. Nói cách khác, cookie là một phần dữ liệu được lưu trữ trên máy tính của người dùng, gắn với thông tin về người dùng.

Web beacon là các đối tượng được nhúng trong trang web hoặc email mà người dùng không nhìn thấy được, nhưng cho phép kiểm tra xem người dùng đã xem trang hoặc email hay chưa. Các tên khác là web bug, tracking bug, tag hoặc page tag.

Trang web này sử dụng cookie để xác thực người dùng, tích hợp các dịch vụ bên thứ ba, cho phép phân phối quảng cáo và kích hoạt các chức năng nhất định của trang web. Ngoài ra, một số đối tác kinh doanh của chúng tôi (ví dụ: nhà quảng cáo) cũng có thể sử dụng cookie và báo hiệu web. Trang web này không có quyền truy cập hoặc kiểm soát web cookie hoặc web beacon của nhà quảng cáo.

Nếu muốn vô hiệu hóa cookie, bạn có thể cài đặt trên trình duyệt cá nhân của mình. Hãy xem mục Giúp đỡ của trình duyệt để được hướng dẫn.

Liên kết (Links)

Trang web này có các liên kết đến những trang web khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về các cách thức bảo mật của các trang web khác. Chúng tôi khuyến khích rằng, khi bạn rời khỏi trang web này, hãy đọc chính sách bảo mật (hoặc tuyên bố bảo mật) của mỗi và mọi trang web bạn truy cập, vì chính sách bảo mật cụ thể này chỉ áp dụng cho trang web cụ thể này.

Nhà quảng cáo

Chúng tôi dùng nhiều mạng và công ty quảng cáo bên ngoài để chạy quảng cáo trên trang web này. Những quảng cáo này có thể có cookie hoặc web beacon để thu thập dữ liệu trong quá trình phục vụ quảng cáo. Những cookie và/ hoặc web beacon này được thu thập chính bởi các công ty và/ hoặc mạng quảng cáo đó. Chúng tôi không có quyền truy cập vào thông tin này.

Hiện tại chúng tôi đang làm việc với mạng quảng cáo AdSense. Nếu có bất cứ câu hỏi nào, bạn vui lòng kiểm tra chính sách bảo mật của trang web này.

Review Finder là thành viên của Chương Trình Liên Kết (Associates Program) của Amazon Services LLC, một chương trình quảng cáo liên kết được thiết kế để cung cấp phương tiện cho các trang web kiếm được phí quảng cáo bằng cách quảng cáo và liên kết đến amazon.com.

Liên Hệ Quản Trị Viên của Trang Web

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc đề xuất nào về chính sách bảo mật của reviewfinder.vn, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi tại reviewfinder.vn/contact/.